วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


วิทยาลเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรยินดีต้อนรับ ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย