วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  📣📣ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรเรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online


  การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
  คลิกลิงก์เพิ่มเติม
  💡ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ออนไลน์📚

  👉🏻 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ครูพร้อม  18 พ.ค. 2564 โครงการ จิตอาสาปันน้ำใจ ช่วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ covid-19 ได้มอบอาหารกล่องมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 19 พ.ค. 2564 โครงการ จิตอาสาปันน้ำใจ ช่วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ covid-19 ได้มอบอาหารกล่องมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลวชิรบารมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 20 พ.ค. 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้ดำเนินโครงการ จิตอาสาปันน้ำใจ ช่วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ covid-19 วันนี้ได้มอบอาหารกล่องมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  ปฏิทินการศึกษา