วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 • *การทำแหนมเห็ด
  *การเพาะกล้าต้นมะเขือเปราะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  *ทำเชื้อวุ้นเห็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 • ประกาศรับสมัครงานราชการทั่วไป
 • *รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

   ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระเจริญ   ข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม โครงการ ตับอ่อน(งดเหล้า) ปอดขาว(งดบุหรี่) ประจำปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมอบรมในโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากร ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม


   **วิทยาลยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ขอแสดงความยินดีกับทีมงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม


   จัดการประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Site โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน พิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม การประชุมรับมอบนโยบายจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   แผนการฉีดวัคซีนPfizer นักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2564 พิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศูนย์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่จัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   วันที่ 17 กันยายน 2564โครงการศึกษาดูงาน 4:49 PM 19-Sep-21สถานศึกษาและสถานประกอบการ บริษัทกรเกียรติฟาร์ม 789 จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ปลาสวย กาแฟอร่อย และร้านมัลลิกานาบัว จังหวัดพิจิตร นิเทศติดตามโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ปีการศึกษา 2564 ศูนย์ให้บริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยาป่า บริเวณวิทยาลัยฯ โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9)ปลานิลสินในน้ำกิจกรรมดำนาในกิจกรรมมอบพันธุ์ ปลานิล 999,999 ตัว โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ 12 สิงหาคม - 5ธันวาคม 2564 ณ แปลงนาวษท.พิจิตร
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   ปฏิทินการศึกษา