วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 8 ธันวาคม 2563 ]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้ารับการประเมิน ผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 5 ธันวาคม 2563 ]น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 26 พฤศจิกายน 2563 ]พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 24 พฤศจิกายน 2563 ] การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 25 โรงเรียน
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 23 พฤศจิกายน 2563 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 6 พฤศจิกายน 2563 ]การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันลงทะเบียน การเปิดภาคเรียน และกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  [ 23 ตุลาคม 2563 ]วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาดอกไม้สักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 21 ตุลาคม 2563 ]วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 120 ปี คล้ายวันพระราชสมภพ ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 19 ตุลาคม 2563 ]วันที่ 19 ตุลาคม 2563ผู้บริการ ครูและเจ้าหน้าที่ ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงินอุปถัมภ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 14 ตุลาคม 2563 ]โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร นำโดยท่านผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง ได้ดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ขยายผลสู่ชุมชน และโรงเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมต. หนองโสน อ. สามง่าม จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 14 ตุลาคม 2563 ]วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรได้เข้าร่วมอบรมการขยายผลชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 13 ตุลาคม 2563 ]ที่ว่าการอำเภอสามง่ามจัดพิธี พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมต่างๆ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 6 ตุลาคม 2563 ] การนิเทศติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทุนได้แก่ นายโจทู ม่อนมีรัตน์ สาขาวิชาการผลิตพืช ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง จากคณะกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งแนวคิด แนวทางต่างๆ และการต้อนรับจากคณะครู เจ้าหน้าที่ และกิ่งกาชาดอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงินอุปถัมภ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 30 กันยายน 2563 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร นำโดยนายธเนศคงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2563 ในช่วงเช้า ผู้เกษียณ ครูและเจ้าหน้าที่ ทำพิธีบวงสรวงไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ และในช่วงค่ำ จัดงานกินเลี้ยงมุทิตาจิต ได้รับเชิญแขกผู้มีเกียรติมากมาย และการแสดงของครูและเจ้าหน้าที่ หารมอบของขวัญแก่ครูผู้เกษียณ และร่วมร้องเพลง ณ อาคารภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 28 กันยายน 2563 ]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมการโครงการปลูกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 24 กันยายน 2563 ]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรจัดโครงการเสริมสร้างความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ อาคารภูมิปัญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 23 กันยายน 2563 ]วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 นำโดย นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรพร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาจัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารภูมิปัญญาข้าวไทย. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 21 กันยายน 2563 ] วันจันทร์ ที่21 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้เข้าร่วม และตำรวจภูธร จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา "ทำความสะอาดลอกรางระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง รางสะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมัน และเศษอาหาร"ร่วมกับชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวรรางระบายนำและปูน วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 21 กันยายน 2563 ] โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด Covid-19 "การแปรรูปผลผลิตจากพืชและสัตว์" การทำหมูยอ ไอศกรีมเห็ด โยเกิร์ตผลไม้รวม ขนมจีบ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 20 กันยายน 2563 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้Socail Media เพื่ออาชีพ E-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอบรมด้านการสร้างเพจเฟสบุ๊คร้านค้าออนไลน์ การติดต่อสื่อสารผ่านไลน์ และยูทูปเพื่อสร้างสื่อในการโฆษณาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2563 ณ ตึกภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ NEW ]

  กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Centerวษท.พิจิตร

  ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. ,5-6 ก.ย. ,12-13 ก.ย. 2563 ประจำปีการศึกษา 2563  [ 14 กันยายน 2563 ] วันที่ 29-30สิงหาคม , 5-6 , 12-13 กันยายน 2563 วิทยาลัยจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนFix it center ประจำปีการศึกษา 2563 บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และได้มีการจัดอบรม ต่อยอดและการสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของชุมชนให้แก่กลุ่มสตรีอำเภอสามง่าม การทำไดฟูกุ และ สลัดโรล ขนมดอกจอก และ ก๊วยเตี๊ยวลุยสวน ขนมหม้อแกงไข่ และเต้าฮวยฟรุ้ตสลัดนมสด หมูบดแผ่น และ แหนมหมู ระหว่างวันที่ 5-6 , 12-13 กันยายน 2563 ณ วัดบ้านไร่ วัดสามง่าม และวัดรายชะโด อ.ส่ามง่าม จ.พิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 12 กันยายน 2563 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรจัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ การขายสินค้าออนไลน์ โดยครูมะลิวรรณ ศรีโพธา ครูนิธิวดี ทับทิมศรี ครูนภา พยัคศรี ครูแผนกวิชาธุรกิจเกษตร และครูวิภาวี โพธิ์เกตุ ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 10-11 กันยายน 2563 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการซ่อมและบำรุงเครื่องยนต์เล็กดีเซล แผนกวิชาช่างกลเกษตร และโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ระหว่างวันที่ 10-11กันยายน 2563 ณ แผนกวิชาช่างช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 10 กันยายน 2563 ] ศึกษานิเทศอาชีวศึกษาได้ดำเนินการเข้าการนิเทศถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนการสอน STEM Education เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกษตร สู่ Smart Farmer โดยได้ดำเนินการนิเทศแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ -สาขาวิชาช่างกลเกษตร -สาขาวิชาธุรกิจเกษตร -สาขาวิชาพืชศาสตร์ -สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 6-7 กันยายน 2563 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้มอบหมายให้ ดร.วัลยา จูมี เข้าร่วมการเสวนา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ จากการดำเนินโครงการธนาคารแพะ เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา และมอบหมายครูวิภาวี โพธิ์เกตุ ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงการ เข้าร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกลุ่มภาคเหนือ ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 2 กันยายน 2563 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร นำโดยนายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดประชุม ในกิจกรรมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 2 กันยายน 2563 ] การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบ (Model)และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศกษา โดยนางอุษา บุญยะกาพิมพ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายจิรายุ รัตน์เถลิงศักดิ์ เข้าประชุมโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ] นำโดยนายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และคณะครู โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสู่การปฏิบัติ (CHE QA Online) ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 28 สิงหาคม 2563 ]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้รับการนิเทศโครงการปลูกป่าจากศึกษานิเทศอาชีวศึกษา จากอาจารย์แผนกวิชาพืชศาสตร์ และได้เดินชมผลงานต้นไม้ต่างๆบริเวณภายในวิทยาลัยฯ
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 27 สิงหาคม 2563 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร นำโดยท่านผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง ได้ดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ขยายผลสู่ชุมชนบ้านหนองขาว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 26 สิงหาคม 2563 ] นำโดย นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการฯ ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจภูธร อำเภอสามง่าม จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดภายในบริเวรวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 25 สิงหาคม 2563 ]การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 24 สิงหาคม 2563 ]วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรได้รับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา ระดับอศจ. โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 12 สิงหาคม 2563 ]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรได้เข้าร่วมพิธีลงนามถายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม จ.พิจิตร -ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายทางวิทยาลัยได้จัดตั้งบูธการขยายผลองค์ความรู้ สู่ชุมชน และได้ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ตรวจเยี่ยมและพูดคุย -และในช่วงค่ำเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม จ.พิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 11 สิงหาคม 2563 ]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรทำพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้่าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 1 สิงหาคม 2563 ] ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เข้าตรวจเยี่ยม และชมบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆภายในวิทยาลัยฯ ได้กล่าวพูดคุยและให้โอวาทแก่ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 30 กรกฎาคม 2563 ]กิจกรรมวันไหว้ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ประจำปี 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 29 กรกฎาคม 2563 ] ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เข้าตรวจเยี่ยม และชมบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆภายในวิทยาลัยฯ ได้กล่าวพูดคุยและให้โอวาทแก่ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 24 กรกฎาคม 2563 ]พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
  สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย
  ประจำปี 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 22 กรกฎาคม 2563 ]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรพร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายในวิทยาลัยฯในโครงการ “ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้” เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ภายในวิทยาลัยฯ
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 16 กรกฎาคม 2563 ]การตรวจเยี่ยม กำกับติดตามและแก้ปัญหา การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Corona 2019 (Covid 19)
  [ 3 กรกฎาคม 2563 ]รับการตรวจประเมิน การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  [ 27 มิถุนายน 2563 ]การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 26 มิถุนายน 2563 ]การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 17 มิถุนายน 2563 ]กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาใหม่และเก่า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ NEW ]

  กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

  ประจำปีการศึกษา 2563  กิจกรรม "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  เอกสารสำหรับการมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

  คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร


  [ 2 มกราคม 2563 ] คลิกดูรายละเอียด

  นางสาวเหมือนฝัน การปรีชา นักศึกษาดีเด่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร


  [ 18 มีนาคม 2563 ]วันที่ 18 มีนาคม 2563 วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องพักครู รวมไปถึง บริเวณอาคารสถานที่ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ]วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา และยังมีนายธานินทร์ สังข์น้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมี คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ]วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกรเกียรติ พรมจวง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น อกท.ระดับชาติ ได้มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานแก่น้องๆ ที่วิทยาลัยฯ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อขอขมาครู อาจารย์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  โครงการแนะแนวทางการศึกษา
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ชั่วโมงโฮมรูม
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  โครงการเยี่ยมบ้านและหอพักนักเรียน นักศึกษา
  ประจำปีการศึกษา2562
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา


  ประกาศสมัครงาน

  ปฏิทินการศึกษา