วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


  📌📣รับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควตา ทั้งภาคปรกติและภาคสมทบสมัคร/รายงานตัวก่อนวันที่ 31 มี.ค.2564 รับสิทธิ์โควตา ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี
  *ปวช.ทุกสาขาเรียนฟรี ที่พักฟรี อาหาร3มื้อฟรี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

  👉🏻 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อสมัครเรียน  📌📢ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รับสมัครผู้เรียนเข้าโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

  📢📢ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรเรื่องขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง  วันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อาชีวะสัมพันธ์ประจำปี 2564 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร,วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร,วิทยาลัยสารพัดช่า,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร,วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมมหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรปีใหม่ไทย ช่วงเช้าไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงบ่าย
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  📣นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

  👉🏻 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

  วันที่ 15 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรต ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาศึกษาสู่สังคม แห่งความสุข : เส้นทางสุขภาวะทางปัญญา 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรจัดพิธี มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วันที่ 10 มีนาคม 2564 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช.3และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเชิญศิษย์เก่า นายนคร บัวผัน มาให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ และแนะแนวการเลือกการดำเนินชีวิตในอนาคต กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานความรู้ต่างๆ กิจกรรมรอบกองไฟ และอื่นๆ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  จัดกิจกรรมการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หน่วยพิจิตรโดยมีการชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วย นำโดย นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ณ อาคารภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา2563 วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง/พัฒนาสื่อมอดูล (module induction) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้มอดูล
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  📣โครงการหารายได้ระหว่างเรียน📣 ปลาเผาเกลือโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาชั้นปวส.ปีที่ 1 และ 2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดจำหน่ายทุกวันจันทร์ อังคารและศุกร์ ร้านตั้งอยู่หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ]ทีมแนะแนวการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียน อนุบาลวังทรายพูน โรงเรียนบ้านหนองพระ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลและโรงเรียนหนองยาง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ได้แนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวทางด้านการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ]วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยพิจิตร ปี 2564 โดยผู้ลงสมัครนายกฯในครั้งนี้ มีจำนวน 3 คน ได้แก่
  เบอร์ 1 น.ส.ภาสิณี ใจบุญลือ
  เบอร์ 2 นายชัยรัตน์ อุดมปรีชา
  เบอร์ 3 นายณัฐวุฒิ แสนโบราณ
  โดยผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง คือ เบอร์ 2 นายชัยรัตน์ อุดมปรีชา
  ด้วยคะแนนเสียง 117 คะแนนเสียง
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ]นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอสามง่าม เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามง่าม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ส่วนราชการนำไปประชาสัมพันธ์และปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดพิจิตร ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 29 มกราคม 2564 ]สภ.สามง่าม จ.พิจิตร เรียน ผู้บังคับบัญชา เวลา 08.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย ผกก.สภ.สามง่าม จ.พิจิตร มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัชฤทธิ์ เวฬุบรรณ สวป.สภ.สามง่าม จ.พิจิตร พร้อมด้วยร้อยเวร 20, สายตรวจรถยนต์, สายตรวจรถจักรยานยนต์, จราจร ว.4 โครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  [ 28 มกราคม 2564 ]วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยฯณ หอประชุมภูมิปัญญาข้าวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเปิดป้ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  📣📣ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเข้าศึกษา โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ(ตามแน;ทางโรงเรียนพระดาบส) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา2564

  👉🏻 คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร

  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา


  ประกาศสมัครงาน

  ปฏิทินการศึกษา