วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้นำเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายที่วัดสามง่าม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาทวิวุฒิไทย-จีน โดยนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร วันที่อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายพานพุ่มสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี และคณะวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร นิเทศติดตามนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงินอุปถัมภ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4 3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครูมอบเสื้อปฏิบัติการคอกลม ให้กับนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 5 ณ อาคารโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมรับขวัญผูกสัมพันธ์เกษตรพิจิตรประจำปี 2565 โดยเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ทุกระดับชั้น ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและรับขวัญนักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา2565 เพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะในวิทยาลัย ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและคณะครู นักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้ารับการอบรมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)โดยมีนายธานินทร บุญยะกาพิมพ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
  3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4 3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4 3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4

  วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางอุษา บุญยะกาพิมพ์ หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนพร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทางสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยปลูกต้นไม้บริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4 3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4 3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4

  แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ (อศกช.)
  ประจำปีการศึกษา 2565

  วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรจัดปฐมนิเทศนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 5 พร้อมด้วย คณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ติดตามนโยบาย "โครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" การลงนามความร่วมมือโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
  3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4 3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4 3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4

  พิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2565 ศูนย์บริการ Fixit Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ วัดกำแพงดิน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 และ ณ วัดวังปลาทู อ.สามง่าม จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565
  3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4 3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4 3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4


  🏮วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเกษตรปักกิ่ง
  รับสมัครนักศึกษาทวิวุฒไทย-จีน สาขาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3
  รายละเอียดตามในประชาสัมพันธ์ 👇🏻👇🏻 สนใจสมัครกดลิงก์ด้านล่าง

  3| | |คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม| | |4  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรในรายการ K-Farm ฟาร์มทันสมัย สืบสานเกษตรกษัตริย์ไทย ส่งอาหารปลอดภัยทั่วโลก  วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดพิธีบวงสรวงไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 28 มกราคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้าร่วมงานมหกรรมของดีเมืองพิจิตร 65 เกษตรกรแห่นำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ.2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
  คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 การประชุมเชิงวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
  คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม


  อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รับสมัครนักเรียน นักศึกษาจำนวน 60 คน การผลิตพืช จำนวน 15 คน การผลิตสัตว์ จำนวน 15 คน ช่างเกษตร จำนวน 15 คน และธุรกิจเกษตร จำนวน 15 คน

  คลิกลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติม


  โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือวิทยาลัยเกษตรและทเคโนโลยีพิจิตร ทำความดีถวายแด่รัชกาลที่ 9 แล้รัชกาลที่ 10 📢📢งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ พระรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้รับการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564
  คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม


  **วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ขอแสดงความยินดีกับทีมงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

  คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม


  ปฏิทินการศึกษา