วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


  📌📣รับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควตา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบสมัคร/รายงานตัวก่อนวันที่ 31 มี.ค.2564 รับสิทธิ์โควตา ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี
  *ปวช.ทุกสาขาเรียนฟรี ที่พักฟรี อาหาร3มื้อฟรี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

  👉🏻 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อสมัครเรียน  📣🌟รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ🌟

  👉รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ👈


  ✨ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร สร้างชุดยังชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโควิด ✨

  📌วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร สร้างชุดยังชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโควิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จึงได้คิดค้นสร้างชุดยังชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโควิด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่จำกัด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ จากหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 24 เม.ย.2564📌
  👉🏻 คลิกข้อมูลเพิ่มเติม
  --->ประชาสัมพันธ์ไปยังครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ในการเข้าระบบบริหารสถานศึกษา ศธ02 ออนไลน์ <----

  📌ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน ทั้งนี้ วันรับวุฒิฯอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  📢📢ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรเรื่องขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  📣กำหนดการรับวุฒิการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา

  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  📣ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยฯ เรื่องขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564

  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  วันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อาชีวะสัมพันธ์ประจำปี 2564 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร,วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร,วิทยาลัยสารพัดช่า,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร,วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมมหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรปีใหม่ไทย ช่วงเช้าไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงบ่าย
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  📣นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

  👉🏻 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

  วันที่ 15 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรต ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาศึกษาสู่สังคม แห่งความสุข : เส้นทางสุขภาวะทางปัญญา 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรจัดพิธี มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วันที่ 10 มีนาคม 2564 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช.3และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเชิญศิษย์เก่า นายนคร บัวผัน มาให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ และแนะแนวการเลือกการดำเนินชีวิตในอนาคต กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานความรู้ต่างๆ กิจกรรมรอบกองไฟ และอื่นๆ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา


  ประกาศสมัครงาน

  ปฏิทินการศึกษา