วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เอกสารแบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษาฯ Download เอกสารได้ตาม Link ด้านล่าง
 • 📌 แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
  📌 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
  📌 แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษา

   วันที่ 17 กันยายน 2564โครงการศึกษาดูงาน 4:49 PM 19-Sep-21สถานศึกษาและสถานประกอบการ บริษัทกรเกียรติฟาร์ม 789 จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ปลาสวย กาแฟอร่อย และร้านมัลลิกานาบัว จังหวัดพิจิตร นิเทศติดตามโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ปีการศึกษา 2564 ศูนย์ให้บริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
   คลิกลิงก์เพิ่มเติม คลิกลิงก์เพิ่มเติม คลิกลิงก์เพิ่มเติม

   โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยาป่า บริเวณวิทยาลัยฯ โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9)ปลานิลสินในน้ำกิจกรรมดำนาในกิจกรรมมอบพันธุ์ ปลานิล 999,999 ตัว โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ 12 สิงหาคม - 5ธันวาคม 2564 ณ แปลงนาวษท.พิจิตร
   คลิกลิงก์เพิ่มเติม คลิกลิงก์เพิ่มเติม คลิกลิงก์เพิ่มเติม

   แบบสรุปคะแนน การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีงศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 📣📣ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรเรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online
   คลิกลิงก์เพิ่มเติม

   การฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรม จริยธรรมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564ระหว่างวันที่ 2-6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
   คลิกลิงก์เพิ่มเติม คลิกลิงก์เพิ่มเติม
   💡ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ออนไลน์📚

   👉🏻 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ครูพร้อม
   ปฏิทินการศึกษา