วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ใหม่

  [ 31 มกราคม 2562 ] ดาวน์โหลดใบสมัคร

 • เก่า

  [ 5 มิถุนายน 2562 ]ปลูกป่าปลูกจิตสร้างแนวคิดอนุรักษ์ป่าไม้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
   วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 นายธนินทร์ สังข์น้อย คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณรอบวิทยาลัยฯ ในโครงการปลูกป่า ปลูกจิต สร้างแนวคิดอนุรักษ์ป่าไม้
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 15 พฤษภาคม 2562 ]กิจกรรมรับขวัญ ผูกสัมพันธ์พี่น้อง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 7 พฤษภาคม 2562 ]กำหนดการประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ปีการศึกษา 2562
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 22 กุมภาพันธ์ 62 ]พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2561 พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผูสำเร็จการศึกษา และขอขมาครูอาจารย์
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ]ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรร่วมเดินทางเข้าร่วมโครงการ JANESYS 2018

 • เก่า

  [ 31 มกราคม 2562 ]กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 7 ธันวาคม 2561 ]ร่วมลงนาม MOU ไทย-จีน
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 28 กรกฎาคม 61 ]กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
   ครูและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ตามประเพณีชาวพุทธ

  ณ วัดลายชะโด และ วัดสามง่าม

  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 28 กรกฎาคม 61 ]กิจกรรมปลุกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
   ครูและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลุกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 24 กรกฎาคม 61 ] ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

ประกาศสมัครงาน

ปฏิทินการศึกษา