วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการวิทยาลเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรยินดีต้อนรับ ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ใหม่

  [ 31 มกราคม 2562 ] ดาวน์โหลดใบสมัคร

 • ใหม่

  [ 8 พฤษภาคม 2562 ]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งเก่าและใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • ใหม่

  [ 7 พฤษภาคม 2562 ]กำหนดการประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ปีการศึกษา 2562
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 22 กุมภาพันธ์ 62 ]พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2561 พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผูสำเร็จการศึกษา และขอขมาครูอาจารย์
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ]ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรร่วมเดินทางเข้าร่วมโครงการ JANESYS 2018

 • เก่า

  W3.CSS
  [ 31 มกราคม 2562 ]กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  W3.CSS
  [ 7 ธันวาคม 2561 ]ร่วมลงนาม MOU ไทย-จีน
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  W3.CSS
  [ 28 กรกฎาคม 61 ]กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
   ครูและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ตามประเพณีชาวพุทธ

  ณ วัดลายชะโด และ วัดสามง่าม

  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  W3.CSS
  [ 28 กรกฎาคม 61 ]กิจกรรมปลุกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
   ครูและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลุกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  [ 24 กรกฎาคม 61 ] ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

 • เก่า

  W3.CSS
  [ 12 กรกฎาคม 61 ] โครงการ young smart farmer
   ครูและนักศึกษา ร่วมอบรมในโครงการ young smart farmer

  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรสมัยใหม่

  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  W3.CSS
  [ 9 กรกฎาคม 61 ] คัดตัวนักกีฬา อศจ.พิจิตร
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ส่งนักกีฬาลงทำการคัดตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  W3.CSS
  [ 5 กรกฎาคม 61 ] ครูและนักศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศในวิทยาลัย
   ครูและนักศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศในวิทยาลัยเพื่อให้บริเวณอาคารดูสะอาดเรียบร้อย
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  W3.CSS
  [ 5 กรกฎาคม 61 ] โครงการอาชีวะโชว์พราว
    ภาพสรุปโครงการอาชีวะโชว์พราว
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เก่า

  W3.CSS
  [ 5 กรกฎาคม 61 ] การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวะ-เอสโซ
    คณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวะ-เอสโซ
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศสมัครงาน

ปฏิทินการศึกษา