วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


  📌📣รับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควตา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบสมัคร/รายงานตัวก่อนวันที่ 31 มี.ค.2564 รับสิทธิ์โควตา ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี
  *ปวช.ทุกสาขาเรียนฟรี ที่พักฟรี อาหาร3มื้อฟรี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

  👉🏻 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อสมัครเรียน

  💡ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ออนไลน์📚

  👉🏻 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ครูพร้อม  18 พ.ค. 2564 โครงการ จิตอาสาปันน้ำใจ ช่วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ covid-19 ได้มอบอาหารกล่องมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 19 พ.ค. 2564 โครงการ จิตอาสาปันน้ำใจ ช่วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ covid-19 ได้มอบอาหารกล่องมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลวชิรบารมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 20 พ.ค. 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้ดำเนินโครงการ จิตอาสาปันน้ำใจ ช่วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ covid-19 วันนี้ได้มอบอาหารกล่องมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  *ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร* เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ไม่มีการประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองจึงไม่ต้องมาเข้าร่วม ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยจะจัดให้สอดคล้องกับมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค วันเปิดเทอม คือวันที่ 1 มิถุนายน 2564
  คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  📣🌟รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ🌟

  👉รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ👈


  ✨ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร สร้างชุดยังชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโควิด ✨

  📌วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร สร้างชุดยังชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโควิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จึงได้คิดค้นสร้างชุดยังชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโควิด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่จำกัด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ จากหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 24 เม.ย.2564📌
  👉🏻 คลิกข้อมูลเพิ่มเติม
  --->ประชาสัมพันธ์ไปยังครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ในการเข้าระบบบริหารสถานศึกษา ศธ02 ออนไลน์ <----
  📢ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรเรื่องขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 📌ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน ทั้งนี้ วันรับวุฒิฯอาจมีการเปลี่ยนแปลง  📣ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยฯ เรื่องขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564 📣กำหนดการรับวุฒิการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา

  📣นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

  👉🏻 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์  ปฏิทินการศึกษา