วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 • *การทำแหนมเห็ด
  *การเพาะกล้าต้นมะเขือเปราะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  *ทำเชื้อวุ้นเห็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

   📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เรื่องการกำหนดเปิดภาคเรียน 2/2564 เป็นการเรียนการสอนแบบ on site แบบ New Normal ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019


   การประชุมรับมอบนโยบายจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ แผนการฉีดวัคซีน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1-2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสามง่าม จ.พิจิตร
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   แผนการฉีดวัคซีนPfizer นักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2564 พิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศูนย์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่จัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   วันที่ 17 กันยายน 2564โครงการศึกษาดูงาน 4:49 PM 19-Sep-21สถานศึกษาและสถานประกอบการ บริษัทกรเกียรติฟาร์ม 789 จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ปลาสวย กาแฟอร่อย และร้านมัลลิกานาบัว จังหวัดพิจิตร นิเทศติดตามโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ปีการศึกษา 2564 ศูนย์ให้บริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยาป่า บริเวณวิทยาลัยฯ โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9)ปลานิลสินในน้ำกิจกรรมดำนาในกิจกรรมมอบพันธุ์ ปลานิล 999,999 ตัว โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ 12 สิงหาคม - 5ธันวาคม 2564 ณ แปลงนาวษท.พิจิตร
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   แบบสรุปคะแนน การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีงศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 📣📣ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรเรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   การฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรม จริยธรรมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564ระหว่างวันที่ 2-6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม   ปฏิทินการศึกษา